Regler

 • Er du under 18år må du ha skriftlig godkjennelse fra foresatte.
 • Ingen form for rusmidler er lov.
 • Alt utstyr tas med på egen ansvar.
 • All ferdsel utenfor arrangementet foregår på eget ansvar.
 • Deltakere som stjeler eller driver hærverk vil stå personlig ansvarlig for dette.
 • Stereo/høytalere skal ikke være med.
 • Røyking skal skje på anvist plass.
 • Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å sove andre steder enn angitt sovesal.
 • I sovesalen skal det være rolig. Bråking på disse rommene eller plaging av de som sover fører til bortvisning.
 • I tillegg til disse reglene gjelder beskjeder fra crew, admins, hovedansvarlige og brannleder.
 • Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet.
 • Hvis vi ser det nødvendig vil vi kontakte foresatte.
 • Ved alvorlige forhold vil vi vurdere politianmeldelse.
 • Problemer med strøm eller nettverk, bortvisning eller lignende gir ikke rett til refundering av billetten.
 • Bordareal per deltaker er begrenset til 80x80 cm