Denne siden med personværnerklæringen er fremdeles under konstruksjon.

Men veeeeldig kort fortalt skal du selv kun samtykke til å gi oss informasjon, at vi skal lagre informasjonen på en trygg og sikker måte, at vi sikrer at informasjonen ikke havner hos tredje-part eller blir offentlig, at vi alltid skal vite hvor vi har lagret informasjonen, og at vi skal kunne slette eller anonymisere all informasjon om deg hvis du ber om det.

Hvem vi er

 

Vi er Røde kors og Kulturhusene i Karmøy som har gått sammen om å arrangere LAN-partyet «Karmøy Connection». Nettstedsadressen for arrangementet er: http://karmoyconnection.no. Når du bestiller billetter gjennom TicketCo er det vi som er 

 

Formålet med innsamling av personopplysninger

 

Formålet med innsamlingen av personopplysninger er å kunne bekrefte at mindreårige har fått tillatelse fra sine verger til å komme og overnatte ved Karmøy Connection, men også å vite om det er spesielle medisinske behov om det skulle bli nødssituasjoner. 

 

Vergeskjema

 

Vi samler inn informasjon om verge til deltagere under 18 år som skal overnatte slik at vi vet at foreldre er varslet og at foreldrene vet hvor barnet deres er. Vergeskjemaene holdes konfidensielt hos oss, de blir ikke spredd til noen tredjepart, og vil kun være tilgjengelig for vaktene i døren, og vil destrueres 2 uker etter Karmøy Connection 26 august.